synteza na zlecenie * odczynniki chemiczne * polskie produkty * Polish chemicals * custom synthesis * organic chemicals

Departament of Chemicals and Reagents
UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o.
www.chemicals.pl


Katalog Catalog Catalogue
CENNIK PRICE LIST


POLSKIE SPECJALISTYCZNE ODCZYNNIKI CHEMICZNE
POLISH FINE CHEMICALS
Ceny orientacyjne (EXW) w polskich złotych
All prices (EXW) denominated in PLN (Polish Zloty)
Do cen należy doliczyć podatek VAT (23%)

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na e-mail / Please send price requests to e-mail:
WYSZUKIWANIE: klawisze Ctrl+F
SEARCHING: keys: Ctrl+F

Numer katalogowy

Catalog number

[CAS No.]

Nazwa produktu

Name of the product

Wzór strukturalny,
wzór sumaryczny

Structure,
formula

Masa molowa

Molecular weight

Op.

Pack.

Cena netto

Price

[zl]
PLN

Uwagi
(czystość)

Notes
(purity)

ASQ-100012 [31366-25-3]

TTF

Tetratiafulwalen ([2,2']Bi{{1,3]ditioliliden])

Tetrathiafulvalene ([2,2']Bi[[1,3]dithiolylidene])


C6H4S4    C6H4S4


M=204.36
mp=120-123
light sensitive

25g

4189


50g

7125

100g

12085

250g

22040

ASQ-100207

Bis([1,3]ditiol-2-tion-4,5-ditiolano) cynkan bis(tetraetyloamoniowy)

Bis(tetraethylamonium)-bis([1,3] dithiole-2-thione-4,5-dithiolate)zincate

(DMIT-NEt4)2Zn


C22H40N2S10Zn   C22H40N2S10Zn

M=718.62

5g


~95%

10g


25g


50g


ASQ-100707

BVA

1,2-dibromo-acetoksyetan; octan 1,2-dibromoetylu

1,2-dibromoacetoxyethane; 1,2-dibromoethyl acetate


C4H6Br2O2    C4H6Br2O2

M=245.89

100ml


strong
lachrymator!

250ml


500ml


1000ml


ASQ-130229

5-chloro-2-(N-ftaloilo-amino)-pirydyna ; N-(5-chloro-2-pirydylo)-ftalimid
5-chloro-2-(izoindol-1,3-dion-2-ylo)- pirydyna

2-(N-phtaloyl-amino)-5-chloropyridine ; N-(5-chloro-2-pyridyl)phtalimide
5-chloro-2-(isoindole-1,3-dione-2-yl)- pyridine


C13H7ClN2O2    C13H7ClN2O2

M=258.66

100mg


~95%

1g


5g


10g


100g

2945

ASQ-100075

TTN

1,4,6,9-tetratianaftalen ([1,4]ditiino[2,3-b][1,4]ditiin)

1,4,6,9-tetrathianaphthalene ([1,4]dithiino[2,3-b][1,4]dithiin)


C6H4S4     C6H4S4

M=204.36

1g5g


10g


100g


ASQ-102022

1-hydroksyheksanofosfonian dietylu

diethyl 1-hydroxyhexanephosphonate
diethyl 1- hydroxyhexylphosphonate


C10H23O4P   C10H23O4P

M=238.26

10g25g


50g


ASQ-102024

1-hydroksy-3-fenylopropanofosfonian dietylu

diethyl 1-hydroxy-3-phenylpropanephosphonate
diethyl 1-hydroxy-3-phenylpropylphosphonate


C13H21O4   C13H21O4P

M=272.28

100mg

660


1g

990

5g

2900

ASQ-102025

1-tozyloksy-3-fenylopropanofosfonian dietylu

diethyl 1-tosyloxy-3-phenylpropanephosphonate
diethyl 1-tosyloxy-3-phenylpropylphosphonate


C20H27O6PS    C20H27O6PS

M=426.46

100mg

600


1g

1310

10g

3150

ASQ-100071

[1,3]-ditiol-2-tion-4,5-dikarboksylan dimetylu

dimethyl [1,3]-dithiole-2-thione-4,5-dicarboxylate


C7H6O4S3   C7H6O4S3

M=250.33

500mg

950

~95%

10g

2280

100g

6030

ASQ-100072

kwas [1,3]-ditiol-2-tion-4,5-dikarboksylowy

[1,3]-dithiole-2-thione-4,5-dicarboxylic acid


C5H2O4S3   C5H2O4S3

M=222.24

100mg


~97%

10g

3660

ASQ-100074
[930-35-8]

[1,3]-ditiol-2-tion

[1,3]-dithiole-2-thione


C3H2S3   C3H2S3

M=134.22

100mg

987

~95%

100g

6100

250g

12095

ASQ-100010

4,5-bis(benzoiltio)-[1,3]-ditiol-2-tion

4,5-bis(benzoilthio)-[1,3]-dithiole-2- thione


C17H10O2S5   C17H10O2S5

M=406.59

1g

999

~99%

10g

2770

25 g

3450

ASQ-100011

4,5-bis(metoksykarbonylometylotio)-[1,3]- ditiol-2-tion

4,5-bis(metoxycarbonylmethylothio)-[1,3]- dithiole-2-thione


C9H10O4S5   C9H10O4S5

M=342.47

100mg


+99% (NMR)

1g


100g

7450

ASQ-500089
[676-83-5]

metylodichlorofosfina (P,P-dichloro-metylofosfina) (MDCP)

methyldichlorophosphine (P,P-dichloro-methylphosphine) (MDCP)


CH3Cl2P   CH3Cl2P

M=116.91
bp=77-79
Flammable with water
Moisture sensitive

10g

2689

~97%

25g

3695

100g

5350

ASQ-181005

3-(4-metoksyfenoksy)-3-metylo-2-butanon
1-(acetylo-dimetylometoksy)-4- metoksybenzen
4-(acetylo-dimetylometoksy)-anizol

3-(4-methoxyphenoxy)-3-methyl-2-butanone
1-(acetyl -dimethylmethoxy)-4-methoxybenzene
4-(acetyl-dimethylmethoxy)-anisole


C12H16O3    C12H16O3

M=208.25

1g

1675


25g

3949

100g

7766

ASQ-100079

[1,3]-ditiolano-2,4,5-trition (lub oligo-[1,3]ditiol-2-tion-4,5-disulfanyl)

[1,3]-dithiolane-2,4,5-trithione (or oligo-[1,3]dithiole-2-thione-4,5-disulfanyl)


C3S5   C3S5

M=196.33

1g

975

~90%, techn.

diene for Diels-Alder reactions

5g


100g

6980

ASQ-102090

3-bromo-3-metylo-2-butanon

3-bromo-3-methyl-2- butanone


C5H9BrO   C5H9BrO

M=165.02

5ml10ml


25ml


50ml


ASQ-100101
[17534-15-5]

1,2-benzenoditiol (1,2-dimerkaptobenzen)

1,2-benzenedithiol (1,2-dimercaptobenzene)


C6H6S2   C6H6S2

M=142.23

1g5g


25g


100g

6560

ASQ-500091
[506-80-9]

dwuselenek węgla; metanodiselon

dostępne również jako roztwór w THF, cykloheksanie lub innym inertnym rozpuszczalniku

carbon diselenide; methanediselone

carbon diselenide is also available as stabilized solutions (special adducts with some volatile substances) - this can be stored for longer time and use as solution or after evaporation of solvent as free reagent

Se=C=Se

CSe2   CSe2

M=169.93
decompose ab. 1% per month at
-30 °C

1g

5472

~97% keep in freezer (-30 °C)

TRUCIZNA

TOXIC

5g

7855

10g

9547

25g

15119

100g

19320

ASQ-378105
[1666-13-3]

difenylodiselen; fenyldiselanylbenzen; diselenek fenylu; diselenek difenylu

diphenyldiselene; phenyldiselanylbenzene; phenyl diselenide; diphenyl diselenide


C12H10Se2   C12H10Se2

M=312,13

25g100g


250g


ASQ-100065
[534-18-9]

tritiowęglan sodu; tiowęglan sodu

sodium trithiocarbonate; sodium thiocarbonate

Na2CS3


CNa2S3   CNa2S3

M=154.17

5g

825


100g

1770

250g

2890

500g

4230

ASQ-100066
[26750-66-3]

tritiowęglan potasu; tiowęglan potasu

potassium trithiocarbonate; potassium thiocarbonate

K2CS3


CK2S3   CK2S3

M=186.38

5g

950


100g

2250

250g

3630

500g

5020

ASQ-200003

3,6-dibromochinolina

3,6-dibromoquinoline


C9H5Br2N   C9H5Br2N

M=286.95

1g

660


5g

1390

10g

2390

ASQ-200010
[59-31-4]

2-hydroksychinolina, 2-okso-1,2-dihydrochinolina, karbostyryl

2-hydroxyquinoline, 2-oxo-1,2-dihydroquinoline, carbostyril


C9H7NO   C9H7NO

M=145.16

1g

980


5g

2295

10g

2990

100g

6670

ASQ-200012

3-bromo-2-chlorochinolina

3-bromo-2-chloroquinoline


C9H5BrClN   C9H5BrClN

M=242.50

100mg

890


5g

3080

25g

6420

100g

9910

ASQ-200044

N-tlenek 3-bromochinoliny; 3-bromo-1-oksochinolina

3-bromoquinoline N-oxide; 3-bromo-1-oxo-quinoline


C9H6BrNO   C9H6BrNO

M = 224.05

100mg

750


1g

930

10g

2690

100g

7413

250g

9730

ASQ-888001

protopina

protopine


C20H19NO5   C20H19NO5

M = 353.37

5g10g


50g


100g


250g


ASQ-210071
[5153-67-3]

b-nitrostyren, (E)-nitrowinylobenzen

b-nitrostyrene, (E)-nitrovinylbenzene

 
C8H7NO2   C8H7NO2

M=149.14

100g

1030


500g

2470

ASQ-210072
[5153-68-4]

p-metylo-b-nitrostyren; 1-metylo-4-((E)-2-nitrowinylo)benzen

p-methyl-b-nitrostyrene; 1-methyl-4-((E)-2-nitrovinyl)benzene


C9H9NO2   C9H9NO2

M=163.17

10g

525


25g

950

100g

1850

ASQ-210074

2,4-dichloro-b-nitrostyren; 2,4-dichloro-1-((E)-2-nitrowinylo)benzen

2,4-dichloro-b-nitrostyrene; 2,4-dichloro-1-((E)-2-nitrovinyl)benzene


C8H5Cl2NO2   C8H5Cl2NO2

M=218.03

25g50g


100g


250g

3675

ASQ-210075

3,4-metylenodioksy-b-nitrostyren; 5-((E)-2-nitrowinylo)benzo[1,3]dioksol

3,4-methylenedioxy-b-nitrostyrene; 5-((E)-2-nitrovinyl)benzo[1,3]dioxole


C9H7NO4    C9H7NO4

M=193.15

25g50g


100g


250g


ASQ-210081
[34312-77-1]

2-(2-nitrowinylo)tiofen; 2-((E)-2-nitrowinylo)tiofen

2-(2-nitrovinyl)thiophene; 2-((E)-2-nitrovinyl)thiophene


C6H5NO2S   C6H5NO2S

M=155.17

50g100g


250g


ASQ-290001
[10147-11-2]

benzyloacetylen, 3-fenylopropyn

benzylacetylene; 3-phenylpropyne


C9H8   C9H8

M=116.16
ASQ-210150
[6314-28-9]

kwas 2-benzotiofenokarboksylowy

2-benzothiophenecarboxylic acid


C9H6O2S   C9H6O2S

M=178.20

100mg

910


1g

1395

10g

2640

100g

5390

ASQ-210151

2-benzotiofenokarboksylan metylu

methyl 2-benzothiophenecarboxylate


C10H8O2S   C10H8O2S

M=192.23
ASQ-220001
[603-76-9]

N-metyloindol, 1-metyloindol; 99,5+%

N-methylindole; 1-methylindole; 99,5+%


 C9H9N   C9H9N

M=131.17

100g

1420

99,5+%

250g

2680

500g

4030

1000g

5990

ASQ-220014
[57260-71-6]

1-piperazynokarboksylan tert-butylu, N-Boc-piperazyna

tert-butyl 1-piperazinecarboxylate; N-BOC-piperazine


C9H18N2O2   C9H18N2O2

M=186.25


ASQ-390562

perfluorometanomerkaptan; fluorek trifluorometylosulfenylu

perfluoromethylmercaptane; trifluoromethylsulfenyl fluoride; trifluoromethanesulfenyl fluoride

F3C-S-F
CF4S    CF4S

M=120.07

100g


min. 97%
gas in ampoule

250g


500g


ASQ-278010
[455-13-0]

4-jodo-(trifluorometylo)benzen; (4-jodobenzotrifluorek); a,a,a-trifluoro-4-jodotoulen

4-iodo-(trifluoromethyl)benzene; 4-iodobenzotrifluoride; a,a,a-trifluoro-4-iodotoulene


C7H4F3I   C7H4F3I

M=272.00
ASQ-210152

chlorek 2-benzotiofenokarbonylu

2-benzothiophenecarbonyl chloride


C9H5ClOS   C9H5ClOS

M=196.65


ASQ-210250 [33184-16-6]

kwas 5-fluoro-2-metylobenzoesowy

5-fluoro-2-methylbenzoic acid


C8H7FO2   C8H7FO2

M=154.14
ASQ-210251

chlorek 5-fluoro-2-metylobenzoilu

5-fluoro-2-methylbenzoyl chloride


C8H6ClFO   C8H6ClFO

M=172.58
ASQ-255001

4-t-butoksybenzaldehyd

4-t-butoxybenzaldehyde


C11H14O2   C11H14O2

M=178.23


ASQ-255002

2-etoksy-1-naftaldehyd

2-etoxy-1-naphthaldehyde


C13H12O2   C13H12O2

M=200.23


ASQ-255003

4-pentyloksybenzaldehyd

4-pentyloxybenzaldehyde

 
C12H16O2   C12H16O2

M=192.25


ASQ-210340

kwas 4-benzofuranokarboksylowy

4-benzofuranocarboxyli acid

 
C9H6O3   C9H6O3

M=162.14
ASQ-210341

chlorek 4-benzofuranokarbonylu

4-benzofuranocarbonyl chloride

 
C9H5ClO2   C9H5ClO2

M=180.59
ASQ-210520

kwas 3,4-etylenodioksybenzoesowy

3,4-ethylenedioxybenzoic acid

 
C9H8O4   C9H8O4

M=180.16
ASQ-210521

chlorek 3,4-etylenodioksybenzoilu

3,4-ethylenedioxybenzoyl chloride

 
C9H7ClO3   C9H7ClO3

M=198.60
ASQ-210580

kwas 2,3-metylenodioksybenzoesowy

2,3-metylenodioxybenzoic acid

 
C8H6O4   C8H6O4

M=166.13
ASQ-210581

chlorek 2,3-metylenodioksybenzoilu

2,3-methylenodioxybenzoyl chloride

 
C8H5ClO3   C8H5ClO3

M=184.57
ASQ-230450

2,6-dimetoksy-7-metylo-7H-puryna

2,6-dimethoxy-7-methyl-7H- purine

 
C8H10N4O2   C8H10N4O2

M=194.19

5g25g


50g


100g


ASQ-230451

2,6-dichloro-7-metylo-7H-puryna

2,6-dichloro-7-methyl-7H- purine

 
C6H4Cl2N4   C6H4Cl2N4

M=203.03

 5g25g


50g


100g


ASQ-293002

4-nitraminopirydyna

4-nitraminopyridine

 
C5H5N3O2   C5H5N3O2

M=139.11


ASQ-293802

4-amino-3,5-dinitropirdyna

4-amino-3,5-dinitropyridine

 
C5H4N4O4   C5H4N4O4

M=184.11
ASQ-293108

4-amino-3-nitropirydyna

4-amino-3-nitropyridine


C5H5N3O2   C5H5N3O2

M=139.11
ASQ-293001

4-nitramino-3-nitropirydyna

4-nitramino-3-nitropyridine


C5H4N4O4   C5H4N4O4

M=184.11
ASQ-311198

4-hydroksy-3,5-dinitropirydyna

4-hydroxy-3,5- dinitropyridine

 
C5H3N3O5   C5H3N3O5

M=185.09
ASQ-293307

4-chloro-3-nitropirydyna

4-chloro-3-nitropyridine

 
C5H3ClN2O2   C5H3ClN2O2

M=158.54


ASQ-293315

3-amino-4-chloropirydyna

3-amine-4-chloropyridine

 
C5H5ClN2   C5H5ClN2

M=128.56


ASQ-290441

3-amino-4-chloro-5-nitropirydyna

3-amino-4-chloro-5- nitropyridine

 

M=173.56


ASQ-777812 [4217-66-7]

2-fenylo-1,2-propanodiol

2-phenyl-1,2-propanediole


C9H12O2   C9H12O2

M=152.19

100g250g


500g


ASQ-477801 [492-97-7]

2,2'-bitiofen

2,2'-bithiophene


C8H6S2   C8H6S2

M=166.26

50g100g


250g


500g


ASQ-477807 [1081-34-1]

2,2':5',2''-tertiofen

2,2':5',2''-terthiophene


C12H8S3   C12H8S3

M=248.38

10g25g


100g


ASQ-C17003 [13573-16-5]

sól Reinckiego; diamoniak-tetratiocyjanianochromian (III) amonu 1 wodny

Reincke salt; ammonium diamminetetrakis(thiocyanato-N)chromate monohydrate


C4H10CrN7S4 * H2O   C4H10CrN7S4 * H2O
C4H12CrN7OS4   C4H12CrN7OS4

M=336.40

100g250g


ASQ-C16004

nadtlenosiarczan tetrapirydyna srebra (II)

silver (II) tetrapyridine peroxydisulfate; silver (II) tetrapyridine persulfate


C20H20AgN4O8S2   C20H20AgN4O8S2

M=616.38

5g25g


100g


250g


ASQ-C21007

disalicylaldehyd diokso molibden (VI)

molybdenum disalicylaldehyde dioxo


C14H22MoO6   C14H22MoO6

M=382.26

10g50g


100g


250g


ASQ-C29012 [14293-70-0]

sól Fremy'ego (sól Fremiego)

Fremy's salt


K2NO7S2   K2NO7S2

M=268.31

1g

785


10g

940

100g

1930

250g

2959

ASQ-100109

1,4-benzenoditiol

1,4-benzenedithiol

 
C6H6S2   C6H6S2

M=142.23
ASQ-100122 [626-04-0]

1,3-benzenoditiol

1,3-benzenedithiol

 
C6H6S2   C6H6S2

M=142.23

10g

1870


25g

2895

100g

3910

ASQ-100284 [585-47-7]

dichlorek kwasu 1,3-benzenodisulfonowego; dichlorek 1,3- benzenodisulfonylu

1,3-benzenedisulfonic dichloride; 1,3-benzenedisulfonyl dichloride

 
C6H4Cl2O4S2   C6H4Cl2O4S2

M=275.12

50g100g


250g


500g


1000g


ASQ-100285

kwas 1,3-benzenodisulfonowy

1,3-benzenedisulfonic acid

 
C6H6O6S2   C6H6O6S2

M=238.23

1g10g


100g


ASQ-100341

bis(1,2-benzoditiolan) cyny(IV)

tin(IV) bis(1,2-bezenedithiolate)


C12H8S4Sn   C12H8S4Sn

M=399.12
ASQ-555589

1,1-diokso-1,2-dihydrobenzo[b]tiofen-3-on

1,1-dioxo-1,2-dihydrobenzo[b]thiophen-3-one


C8H6O3S   C8H6O3S

M=182.19for advanced materials synthesis by conden-
sation with carbonyl comp.

ASQ-777001 [288-94-8]

tetrazol

tetrazole


CH2N4   CH2N4

M=69.04

50g

2680

99% (sublimed)

100g

3110

250g

5285

100g

1110

raw ~98%

250g

1990

500g

2950

ASQ-105611

nitryl kwasu 3-cyklopentenokarboksylowego; 3-cyklopentenokarbonitryl; cyklopent-2-enokarbonitryl

3-cyclopentenecarboxylic acid nitrile; 3-cyclopentenecarbonitrile
3-cyclopentenylcarbonitrile; cyclopent-2-enecarbonitrile


C6H7N   C6H7N

M=93.12

25g


techn. 80%

50g


100g


250g
95%

ASQ-777005 [4005-51-0]

2-amino-1,3,4-tiadiazol

2-amino-1,3,4-thiadiazole


C2H3N3S   C2H3N3S

M=101.12

250g

2975

~97%

500g

3880

1000g

4790

ASQ-777008

1,3,4-tiadiazol

1,3,4-thiadiazole


C2H2N2S   C2H2N2S

M=86.11

5g

1385


10g

1975

50g

4160

ASQ-100001

o-fenylenobisacetaldehyd, 1,2-di(formylometylo)benzen, [2-(2-oksoetylo)fenylo]acetaldehyd

o-phenylenebisacetaldehyde, 1,2-di(formylmethyl)benzene, [2-(2-oxoethyl)phenyl]acetaldehyde


C10H10O2   C10H10O2

M=162.18

100mg

925


1g

1780

10g

2440

ASQ-477902 [1148-79-4]

2,2':6',2''-terpirydyna

2,2':6',2''-terpyridine


C15H11N3   C15H11N3

M=233.27

25g50g


100g


ASQ-477907

4'-metylo-2,2':6',2''-terpirydyna

4'-methyl-2,2':6',2''-terpyridine


C16H13N3   C16H13N3

M=247.30

5g10g


50g


ASQ-333106

D-mannoheptuloza

D-mannoheptulose

 
C7H14O7   C7H14O7

M=210.19

10g25g


50g


100g


250g


ASQ-333127

L-fruktoza

L-fructose

 
C6H12O6   C6H12O6

M=196.16

5g10g


25g


50g


ASQ-130087

2-metoksy-4,6-dimetyloacetofenon

2-methoxy-2,6- dimethylacetophenone


C11H14O2    C11H14O2

M=178.23

10g25g


100g


250g


ASQ-131022
[607-66-9]

2-hydroksy-4-metylochinolina; 4-metylokarostyryl

2-hydroxy-4-methylquinoline; 4-methylcarbostyril


C10H9NO    C10H9NO

M=159.19

50g

982


100g

1740

1000g

3359

ASQ-143187

kwas benzo[b]tiofeno-3-yl-octowy; kwas benzotiofeno-3-octowy

benzo[b]thiophen-3-yl-acetic acid; benzothiophene-3-acetic acid


C10H8O2S    C10H8O2S

M=192.24

10g25g


50g


ASQ-550512

amid kwasu cyklopentan-2-enkarboksylowego; 1-cyklopenteno-3-karboksamid

cyclopent-2-enecarboxylic acid amide; 1-cyclopentene-3-carboxamide


C6H9NO    C6H9NO

M=111.14

1g5g


25g


ASQ-610075

kwas 2-chloroakrylowy

2-chloroacrylic acid


C3H3ClO2    C3H3ClO2

M=106.51

5g10g


25g


100g


ASQ-610078

2-chloroakrylan etylu

ethyl 2-chloroacrylate


C5H7ClO2    C5H7ClO2

M=134.56

5g10g


25g


100g


ASQ-618422

propiolan etylu; acetylenokarboksylan etylu

propynoic acid ethyl ester; ethyl propiolate; ethyl acetylenecarboxylate


C5H6O2    C5H6O2

M=98.10

250g

1949


500g

3560

1000g

4926

ASQ-618435

propiolan metylu; acetylenokarboksylan metylu

methyl propiolate; methyl acetylenecarboxylate


C4H4O2    C4H4O2

M=84.08
ASQ-618472

acetylenodikarboksylan dimetylu

dimethyl acetylenedicarboxylate


C6H6O4    C6H6O4

M=142.11
ASQ-618405

acetylenodikarboksylan dietylu

diethyl acetylenedicarboxylate


C8H10O4    C8H10O4

M=170.17
ASQ-700560
[5443-16-3]

bezwodnik kwasu 9,10-antraceno-bursztynowego; 7,8;10,1-dibenzo-4-oksa-tricyklo[5.2.2.0*2,6*]- undekano-3,5- dion

9,10-antraceno-succinic anhydride; 7,8,10;10,11-dibenzo-4-oxa-tricyclo- [5.2.2.0*2,6*]- undecane-3,5-dione


C18H12O3   C18H12O3

M=276.29

10g

269


100g

875

250g

1598

500g

2283

1000g

3450

ASQ-110301

1,3-benzenoditiolan ołowiu(II)

lead(II) 1,3-benzenedithiolate


C6H4PbS2   C6H4PbS2

M=347.42
orange
crystals

10g50g


250g


ASQ-110305

bis(disulfid) bis(1,3-fenylenu); 2,3,9,10-tetratia-tricyklo[9.3.1.1*4,8*]- heksadeka-1(14),4,6,8(16),11(15),12-heksaen

bis(1,3-phenylene) bis(disulfide); 2,3,9,10-tetrathia-tricyclo[9.3.1.1*4,8*]- hexadeca-1(14),4,6,8(16),11(15),12-hexaene


C12H8S4   C12H8S4

M=280.45

10g25g


100g


ASQ-110322

dichlorek 1,3-benzenodisulfenylu; 1,3-di(chlorotio)benzen

1,3-benzenedisulfenyl dichloride; 1,3-di(chlorothio)benzene


C6H4Cl2S2   C6H4Cl2S2

M=211.13

5g10g


25g


ASQ-333942
[527-06-0]

perseitol; D-glicero-D-galaktoheptitol

perseitol; D-glycero-D-galactoheptitol


C7H16O7   C7H16O7

M=212.20

100mg

697

min
97%

2.5g

1105

5g

1589

10g

2250

25g

2894

ASQ-789002

selenu tetrafluorek; tetrafluoroselen

selenium tetrafluoride; tetrafluoroselenium

SeF4
F4Se    F4Se

M=154.95

5g

1988

~95%

10g

2993

25g

3655

50g

5424

ASQ-350701

chlorek trifluorometanosulfonylu

trifluoromethanesulfonyl chloride

F3C- SO2Cl
CClF3O2S    CClF3O2S

M=168.52

100g


min
97%

250g


500g


1kg


ASQ-350702

fluorek trifluorometanosulfonylu

trifluoromethanesulfonyl fluoride

F3C- SO2F
CF4O2S    CF4S

M=152.07

100g


min
96%

250g


500g


1kg


ASQ-400212

2-benzylideno-5-(4-chlorobenzyl)-cyklopentanon

2-benzylidene-5-(4-chlorobenzyl)- cyclopentanone


C19H17ClO    C19H17ClO

M=296.80

1g


 

10g


25g


ASQ-339015

3-metoksycyklopenten; eter 3-cyklopentenylowo metylowy

3-methoxycyclopentene; 3-cyclopentenyl methyl ether


C6H10O    C6H10O

M=98.15

10g25g


100g


ASQ-339017

3-cyklopentenylometanol; cyklopent-2-enylmetanol

3-cyclopentenylmethanole; cyclopent-2-enylmethanol


C6H10O   C6H10O

M=98.15

1g5g


25g


ASQ-620014

bromometanofosfonian diizopropylu

diisopropyl bromomethylphosphonate


C7H16BrO3P   C7H16BrO3P

M=259.08

50g100g


250g


500g


ASQ-339027

kwas 3-cyklopentenokarboksylowy; kwas cyklopent-2- enokarboksylowy

cyclopent-2-enecarboxylic acid; 3-cyclopentenecarboxylic acid


C6H8O2  C6H8O2

M=112.13

5g10g


25g


50g


ASQ-630015

metanofosfonian diizopropylu; metylofosfonian diizopropyu

diisopropyl methanephosphonate; diisopropyl methylphosphonate


C7H17O3P   C7H17O3P

M=180.19

25g50g


100g


250g


500g


ASQ-630022

metanofosfonian dietylu; metylofosfonian dietylu

diethyl methanephosphonate; diethyl methylphosphonate


C5H13O3P   C5H13O3P

M=152.13

100g

2520


250g

3890

500g

4995

ASQ-620019

jodometanofosfonian dietylu; jodometylofosfonian dietylu

diethyl iodomethanephosphonate; diethyl iodomethylphosphonate


C5H12IO3P   C5H12IO3P

M=278.03

10g

2955


25g

4188

50g

6739

ASQ-620031

jodometanofosfonian diizopropylu; jodometylofosfonian diizopropylu; jodometanofosfonian di-(2-propylu)

diisopropyl iodomethanephosphonate; diisopropyl iodomethylphosphonate; di-(2-propyl) iodomethanephosphonate


C7H16IO3P   C7H16IO3P

M=306.08

5g10g


25g


ASQ-225490

TMS-OCH2Cl

chloro(trimetylosililoksy)metan; chlorek (trimetylosililoksy)metylu;

chloro(trimethylsililoxy)methane; trimethylsililoxymethyl chloride


C4H11ClOSi   C4H11ClOSi

M=138.67

10g


useful reagent to carbenoid synthesis; also as CH2O derivative synthone

25g


100g


250g


ASQ-150056

1,2,4-trimetylo-5-nitrobenzen; 5-nitropseudokumen

1,2,4-trimethyl-5-nitrobenzene; 5-nitropseudocumene


M=165.19

100g250g


1kg


5kg


ASQ-339012

3-cyklopentenylometyloamina; 3-aminometylocyklopenten

3-cyclopentenylmethylamine; 3-aminomethylcyclopentene


C6H11N   C6H11N

M=97.16

10g25g


50g


ASQ-601997

7-bromo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolina

7-bromo-1,2,3,4- tetrahydroisoquinoline


C9H10BrN   C9H10BrN

M=212.09

1g10g


25g


50g


ASQ-104502

chloromrówczan 4,5-dihydorbenzo[2,3]furano-3-ylu; chloromrówczan benzfuru; chlorek benzodihydrofuroksykarbonylu; BFOC-Cl

4,5-dihydrobenzo[2,3]furane-3-yl chloroformate; benzfur chloroformate; benzodihydrofuroxycarbonyl chloride; BFOC-Cl


C9H7ClO3   C9H7ClO3

M=198.61

1g

1689

~97%

N-
protecting reagent

5g

2967

25g

4890

100g

7760

ASQ-100785

DM-DMIT

4,5-dimetylotio-1,3-ditiolo-2-tion;
4,5-bis(metylosulfanylo)-[1,3]ditiolo-2-tion

4,5-dimethylthio-1,3-dithiole-2-thione; 4,5-Bis-methylsulfanyl-[1,3]dithiole-2-thione


C5H6S3   C5H6S3

M=162.30

10g25g


50g


100g


ASQ-100793

BCE-DMIT

4,5-bis(2-cyjanoetylotio)-1,3-ditiolo-2-tion; 3-[5-(2-cyjano-etylosulfanylo)-2-tiokso-
[1,3]ditiol-4-ylsulfanylo]- propionitrile

4,5-bis(2-cyanoethylthio)-1,3-dithiole-2-thione 3-[5-(2-cyano-ethylsulfanyl)-2-thioxo-
[1,3]dithiol-4-ylsulfanyl]- propionitrile


C9H8N2S5   C9H8N2S5

M=304.50

10g25g


50g


100g


ASQ-992479

1-(2-bromoetoksy)-2-etoksyetan; bromek 2-(2-etoksyetoksy)etylu; 1-bromo-2-(2-etoksyetoksy)etan; 1-bromo-3,6-dioksaoktan

1-(2-bromoethoxy)-2-ethoxyethane; 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl bromide; 1-bromo-2-(2-ethoxyethoxy)ethane; 1-bromo-3,6- dioxaoctane


C6H13BrO2   C6H13BrO2

M=197.07

10g

1378


50g

1956

100g

2993

250g

4895

ASQ-450577

bisetyleno-bis(9,10-antracenylen); bis(9,10-antracenylenodimetyl); 9,10-[2,2'-(9,10-antracenyleno)bisetylo]-antracen; 5,6;11,12;13,14;15,16-tetrabenzo-tricyklo[8.2.2.2*4,7*]-heksadeka-1(13),4(16),5,7 (15),10(14),11-heksaen

bisethylene-bis(9,10-anthracenylene); bis(9,10-anthracenylenedimethyl); 9,10-[2,2'-(9,10-anthracenylene)bisethyl]-anthracene; 5,6;11,12;13,14;15,16-tetrabenzo-tricyclo[8.2.2.2*4,7*]-hexadeca-1(13),4(16),5,7 (15),10(14),11-hexaene


C32H24   C32H24

M=408.55

100mg

2559

min. 95%

500mg

3295

1g

3896

10g

5188

25g

6080

ASQ-217790

4-chloro-b-nitrostyren; 4-chloro-1-((E)-2-nitrowinylo)benzen

4-chloro-b-nitrostyrene; 4-chloro-1-((E)-2-nitrovinyl)benzene


C8H6ClNO2 C8H6ClNO2

M=183.60

1g

425


10g

649

25g

833

100g

995

250g

1590

ASQ-210073

3-metoksy-b-nitrostyren; 3-metoksy-1-((E)-2-nitrowinylo)benzen

3-methoxy-b-nitrostyrene; 3-methoxy-1-((E)-2-nitrovinyl)benzene


C9H9NO3 C9H9NO3

M=179.18

1g

467


10g

719

25g

938

50g

1170

100g

1390

ASQ-217809

4-izopropylo-b-nitrostyren; 4-(2-propylo)-1-((E)-2-nitrowinylo)benzen

4-isopropyl-b-nitrostyrene; 4-(2-propyl)-1-((E)-2-nitrovinyl)benzene


C11H13NO2 C11H13NO2

M=191.23

1g

495


5g

567

10g

789

25g

955

100g

1450

ASQ-170003

hydrazynodikarboksylan dietylu; N,N'-di(etoksykarbonylo)-hydrazyna

diethyl hydrazinedicarboxylate; N,N'-di(ethoxycarbonyl)- hydrazine


C6H12N2O4 C6H12N2O4

M=176.17

25g100g


250g


500g


1000g


ASQ-109882

2,3-dimetylonaftalen

2,3-dimethylnaphthalene


C12H12 C12H12

M=156.23

10g50g


100g


250g


500g


ASQ-733050
[2757-23-5]

chlorek chlorokarbonylosulenylu; chlorek chlorotioformylu; chlorek chlorokarbonylosiarki; chlorosiarczek chloroformylu; chloromrówczan chlorosiarki

chlorocarbonylsulphenyl chloride; chlorocarbonylsulfenyl chloride; chlorothioformyl chloride; chlorocarbonylsulfur chloride; chloroformyl chlorosulfide; chlorosulfur chloroformate


CCl2OS CCl2OS

M=130.98
d=1.55

10g


98%

100g


250g


500g


1000g


ASQ-005330

chlorofil (mieszanina) z pokrzywy Urtica dioica

chlorophyll (mixture) from Urtica dioica


C55H72MgN4O6 C55H72MgN4O6
C55H74MgN4O5 C55H74MgN4O5

M=909.52

M=895.54

1g10g


25g


100g


250g


ASQ-227090

2-(4-chlorobenzylo)-cyklopentanon

2-(4-chlorobenzyl)- cyclopentanone


C12H13ClO C12H13ClO

M=208.69

1g


min 95%

10g


25g


100g


250g


ASQ-500701

benzoesan tributylocyny; benzoesan tributylostannylu

tributyltin benzoate; tributylstannyl benzoate


C19H32O2Sn C19H32O2Sn

M=411.16

50g100g


250g


500g


1000g


ASQ-794200
[1613-51-0]

tetrahydrotiopiran; siarczek pentametylenu; THTP

tetrahydrothiopyrane; pentamethylene sulphide; pentamethylene sulfide; THTP


C5H10S C5H10S

M=102.20

100g

1924


250g

3841

500g

6930

1000g

11120

ASQ-794540
[1072-72-6]

tetrahydrotiopiran-4-on; keton 3-tiapentametylenowy; TPMK

tetrahydrothiopyran-4-one; 3-thiapentamethylene ketone; TPMK


C5H8SO C5H8SO

M=116.18

100g

2896

99%

250g

4971

500g

8948

ASQ-220079

ketal etylenowy cyklohaksanonu; 1,4-dioksaspiro-[4.5]dekan

cyclohexanone ethylene ketal; 1,4-dioxaspiro-[4.5]decane


C8H14O2 C8H14O2

M=142.20

100g


97%

250g


500g


ASQ-333090

g-D-mannolakton; lakton kwasu D-mannowego

g-D-mannolactone; D-mannic acid lactone


C6H10O6 C6H10O6

M=178.14

10g100g


250g


ASQ-509345

izocyjanian 4-etylofenylu

4-ethylphenyl isocyanate


C9H9NO C9H9NO

M=147.18

100g250g


500g


ASQ-700361

fenylotiometanofosfonian dietylu; fenylotiometylofosfonian dietylu

diethyl phenylthiomethylphosphonate


C11H17O3PS C11H17O3PS

M=260.29
ASQ-390022

chlorek 2,4,5-trichlorobenzenosulfonylu; 2,4,5-trichlorobenzenosulfochlorek

2,4,5-trichlorobenzenesulfonyl chloride


C6H2Cl4O2S C6H2Cl4O2S

M=279.96
ASQ-333780

glikolid; glykolid; 1,4-dioksano-2,5-dion

glycolide; 1,4-dioxane-2,5-dione


C4H4O4 C4H4O4

M=116.07
ASQ-710041

chlorek fenylotiometylu; chlorometylotiobenzen; siarczek chlorometylu fenylu; sulfid chlorometylu fenylu

phenylthiomethyl chloride; chloromethylthiobenzene; chloromethyl phenyl sulfide


C7H7ClS C7H7ClS

M=158.65
ASQ-440120

dibunian sodu; mieszanina 2,6(lub 7)-di-tert-butylonaftaleno-4-sulfonianu sodu

sodium dibunate; mixture of sodium 2,6(or 7)-di-tert-butylnaphthalene-4-sulfonate


C18H23NaO3S C18H23NaO3S

M=342.44
ASQ-620121

2,6-di-tert-butylonaftalen

2,6-di-tert-butylnaphthalene


C18H24 C18H24

M=240.39
ASQ-620124

2,7-di-tert-butylonaftalen

2,7-di-tert-butylnaphthalene


C18H24 C18H24

M=240.39
ASQ-440344

dibunian sodu (jeden izomer); 2,6-di-tert-butylonaftaleno-4-sulfonianu sodu

sodium dibunate (one isomer); sodium 2,6-ditert-butylnaphthalene-4-sulfonate


C18H23NaO3S C18H23NaO3S

M=342.44
ASQ-440345

dibunian sodu (jeden izomer); 2,7-di-tert-butylonaftaleno-4-sulfonianu sodu

sodium dibunate (one isomer); sodium 2,7-ditert-butylnaphthalene-4-sulfonate

C18H23NaO3S C18H23NaO3S

M=342.44
ASQ-704992

N-tert-butylopirol; 1-tert-butylo-1H-pirol

N-tert-butylpyrrole; 1-tert-butyl-1H-pyrrole


C8H13N C8H13N

M=123.20
ASQ-108010

rac-1-fenylo-3-metyloindan

rac-1-methyl-3-phenylindane; 3-methyl-1-phenylindane


C16H16   C16H16

M=208.31

1g10g


100g


250g


ASQ-108912

1-fenylo-3-metyleno-3H-inden

1-methylene-3-phenyl-1H- indene


C16H12   C16H12

M=204.27
ASQ-108075

rac-1-bromo-1-fenylo-3-metyloindan

rac-1-bromo-3-methyl-1- phenylindane


C16H15Br   C16H15Br

M=287.20
ASQ-108112

rac-1-fenylo-3-metylo-3H-inden

rac-1-methyl-3-phenyl-1H- indene


C16H14   C16H14

M=206.29
ASQ-108101

rac-1-fenylo-3-metylo-2-indanon

rac-1-methyl-3-phenyl-2- indanone


C16H14O   C16H14O

M=222.29
ASQ-109320

rac-2-amino-1-fenylo-3-metyloindan; 1-fenylo-3-metylo-2-indanylamina

rac-2-amino-1-methyl-3-phenylindane; 1-methyl-3-phenyl-2-indanylamine


C16H17N   C16H17N

M=223.32
ASQ-955077

rac-8-n-butylo-2-hydroksytricyklo[7.3.1.02,7]tridekano-13- on

rac-8-n-butyl-2-hydroxytricyclo[7.3.1.02,7] tridecan-13-one


C17H28O2   C17H28O2

M=264.41

1g10g


100g


500g


ASQ-955073

oksym rac-8-n-butylo-2-hydroksytricyklo[7.3.1.02,7]tridekano-13- onu

rac-8-n-butyl-2-hydroxytricyclo[7.3.1.02,7] tridecan-13-one oxime


C17H29NO2   C17H29NO2

M=279.43

1g50g


100g


ASQ-450891

9,10-bis(chlorometylo)antracen

9,10-bis(chloromethyl) anthracene


C16H12Cl2   C16H12Cl2

M=275.18

10g25g


250g


ASQ-110290

2-tert-butylo-1,1,3,3-tetrametyloguanidyna; N''-tert-butylo-N,N,N',N'-tetrametyloguanidyna

2-tert-butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine; N''-tert-butyl-N,N,N',N'-tetramethylguanidine


C9H21N3   C9H21N3

M=171.29

100g


strong hindered organic base, does not undergo an alkylation during reaction,
used instead of DBN or DBU

500g


1000g


ASQ-067310
[169896-41-7]

tert-butyloimino-tris(dietyloamino)tantal

tert-butylimino-tris(diethylamino) tantalum


C16H39N4Ta   C16H39N4Ta

M=468.46

100g500g


1000g


ASQ-068830
[7721-01-9]

pięciochlorek tantalu; tantalu pentachlorek

tantalum pentachloride

TaCl5
Cl5Ta Cl5Ta

M=358.215

250g500g


1000g


ASQ-199001

kwas fluorosulfonowy; FSO3H

fluorosulfonic acid


HFO3S HFO3S

M=100.00

250ml

2689

95%

500ml

4487

1000ml

6495

2500ml

10997

ASQ-287075

cyjanian tetraetyloamoniowy; NEt4 OCN

tetraethylammonium cyanate

C9H20N2O C9H20N2O

M=172.27

100g250g


500g


1000g


ASQ-287319

izocyjanian srebra AgNCO

silver isocyanate

CAgNO CAgNO

M=149.89

100g250g


500g


1000g


ASQ-115680
[106650-56-0]
[125494-59-9]

rac-sibutramina (dostępna również jako chlorowodorek sibutraminy)

rac-sibutramine (available also as sibutramine hydrochloride)


C17H26ClN (C17H27Cl2N)    C17H26ClN (C17H27Cl2N)

M=279.85

1 g5 g


10 g


25 g


ASQ-811030
[121-22-2]

Zasada Fioletu Czerwonego Trwałego LB
4'-Amino-2'-chloro-5'-metylobenzanilid
N-(4-amino-2-chloro-5-metylofenylo)benzamid

Fast Red Violet LB base
4'-Amino-2'-chloro-5'-methylbenzanilide
N-(4-amino-2-chloro-5-methylphenyl)benzamide


C14H13ClN2O    C14H13ClN2O

M=260.73

10 g25 g


50 g


100 g


Dla niektórych z powyższych związków nie mamy sprawdzonej procedury preparatywnej i związki te zostały umieszczone w naszym katalogu, ponieważ wykonaliśmy dla nich badania literaturowe oraz ofertę cenową dla jednego z naszych Klientów.
Some of above compounds have not got the checked synthesis procedures and they have been listed in our catalog because we had done the literature research for their preparation and we had made price offer for the one of our Customer.

We can also work with rare isotopes such as deuterium 2H [D] or 13C and other.

Ceny loco UQF the prices are loco UQF (EXW; ex works)


LINKI / LINKS:

Polskie odczynniki chemiczne - dla laboratoriów analitycznych i badawczych, dla przemysłu i dla osób prywatnych
Simple chemicals for Polish market - for analytical & research laboratories, for industry, for private persons

Dla Klienta nasze Laboratorium może wyhodować specjalne kryształy z powyższych substancji
Upon request we may produce special crystals from above compounds

Oferujemy dla naszych Klientów także usługę: Synteza na zlecenie
We offer for our Clients Custom Synthesis

Research pharmaceuticals

* * * * *
Kontakt:
Zamówienia (po wcześniejszym uzgodnieniu) prosimy wysyłać na adres:
UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o.
Biuro Handlowe
ul. Zarembowicza 6
54-530 Wrocław
tel. 500-642-111
fax 71-733-61-60

Orders (after price and delivery time approval) please send to:
UNITED QUANTUM FACTORY Ltd.
ul. Zarembowicza 6
54-530 Wroclaw
POLAND
fax +48-717-336-160
tel. +48-500-642-111

Visits: 12560 (from 20.VIII.2005)


Copyright © UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o. 1999-2017